לבירור פיצויים, ניתן להתקשר:
03 686 8831
לייעוץ חינם ללא התחייבות, עבור הערכת שווי תביעתך, יש למלא פרטים:
התקשרו: 03-686-8831

רשומה רפואית

הרופא והמוסד הרפואי, (בית חולים או מרפאה) חייבים לנהל רישום רפואי מסודר של כלל הטיפולים הרפואיים, תוצאות הבדיקות, חוות הדעת ותלונות המטופל. כך קובע סעיף 17 לחוק זכויות החולה, התשנ"ו – 1996.

זאת ועוד, הרופא והמוסד הרפואי חייבים להיות מסוגלים להמציא את הרשומות הרפואיות ולהציגן במידת הצורך. החובה לנהל את הרישום הרפואי מוטלת על הרופא ועל המוסד הרפואי. במידה ורשומה רפואית כזו או אחרת נמסרה לשמירה למטופל – הרי שעל הרופא והמוסד הרפואי לתעד זאת.

על הרופא המטפל לתעד את מהלך הטיפול הרפואי במסגרת רשומה רפואית, שצריכה לכלול את הדברים הבאים:

פרטים מזהים של המטופל ושל המטפל.
מידע אודות הטיפול הרפואי שניתן למטופל.
עברו הרפואי של המטופל כפי שמסר.    
אבחון מצבו הרפואי הנוכחי והוראות טיפול.


יש לציין, כי תרשומת אישית של הרופא המטפל אינה מהווה חלק מהרשומה הרפואית.

מה קורה במידה והרשומה הרפואית חסרה/לא תקינה או נעדרת?

מן הפסיקה עולה שהיעדר ניהול תקין של רישום רפואי עלול להוות אינדיקציה נוספת להתנהגות רשלנית או על רשלנות רפואית במתן הטיפול. עובדת היעדרותו של רישום רפואי תקין ומסודר עלולה לגבש עילה לתביעה עוד בשלב מתן ההנחיות לטיפול הרפואי, אבחון המחלה, החל משלב ההנחיות לעניין מתן טיפול  תרופתי וכלה בטיפול רפואי הניתן בעת חירום.

משלא קוימה החובה בדבר ניהול רישום רפואי תקין, הרי שנטל ההוכחה עשוי לעבור מכתפי התובע אל כתפי הנתבע. שכן, קשה מאוד להתחקות אחר העובדות בהליך המשפטי נשוא התביעה בהיעדר רישום רפואי מדויק. לעתים, כתוצאה מהיעדר רשומה רפואית נפגעת קשות יכולתו של התובע להוכיח את טענותיו. לפיכך, בתי המשפט אינם רואים בעין יפה היעדר של רישום מסודר ותקין בדבר המידע הרפואי בעניינו של מטופל.

בעניין זה ראוי יהיה להבהיר כי, לא כל חוסר ברשומה רפואית מעביר את נטל ההוכחה מן התובע אל הנתבע. על הרשומה הרפואית החסרה להיות רלוונטית לצורך הוכחת טענה מטענות התביעה.