לבירור פיצויים, ניתן להתקשר:
03 686 8831
לייעוץ חינם ללא התחייבות, עבור הערכת שווי תביעתך, יש למלא פרטים:
התקשרו: 03-686-8831

הצבת מזרנים דקים לצד קיר טיפוס הינה רשלנית

בית המשפט קבע כי הנתבעת התרשלה בהצבת מזרנים דקים שאינם מספקים הגנה מפני נפילה בקרבת
קיר הטיפוס, ועל כן היא אחראית לנזקי התובע. התרשלות זו של הנתבעת מצויה בתחום
האחריות המקצועית המכוסה בפוליסת הביטוח שהנפיקה חברת הביטוח.
התנסות בחוויה ספורטיבית של טיפוס על קיר טיפוס הסתיימה
במפח נפש ובשבר מרוסק בקרסול. 

בית המשפט פסק כי קיימת חובה מושגית של הנתבעת כלפי המבקרים במתחם קירות
הטיפוס. קיימת גם חובה קונקרטית לספק למטפסים סביבת טיפוס בטוחה, במגבלות האפשריות
בהתחשב באופי הספורט האתגרי שבו מדובר.

הנתבעת הפרה את חובתה כלפי התובע בכך שלא סיפקה לו מזרני
הגנה מתאימים למרגלות קיר הטיפוס. בנסיבות העניין, היה על הנתבעת להתקין בצמוד
לקיר הטיפוס מזרן הגנה עבה ולא להסתפק במזרנים הדקים שהתקינה במקום. יש לזקוף
לחובת הנתבעת גם אי הספקת אבקת מגנזיום שתמנע החלקה של כפות ידיים מזיעות, וכן
היעדר הדרכה מספקת ולו מינימאלית, באשר לאופן הטיפוס, הסיכונים שבטיפוס, ודגשים
באשר להגנה על הגוף במהלך נפילה מהקיר.

כתוצאה מהתרשלות הנתבעת במחדל נגרם לתובע נזק גופני, ובכך
נשלמו התנאים המרכיבים את עוולת הרשלנות. יש לדחות כל טענה בדבר אשם תורם של
התובע. אין כל טענה או ראיה שהתובע חרג מכללי הטיפוס או מחוקי המקום, ואין להשית
עליו אשם כלשהו בקשר לנזק שנגרם לו. התובע אינו מומחה לדבר ולא היה אמור לדעת
שהמזרנים שהתקינה הנתבעת בקרבת הקיר לא יגנו עליו במקרה של נפילה אנכית בסמוך
לקיר. לפיכך, על הנתבעת להיטיב את נזקי התובע ולשלם לו פיצויים בהתאם לנזק שגרמה
לו ברשלנות שבמחדל.