לבירור פיצויים, ניתן להתקשר:
03 686 8831
לייעוץ חינם ללא התחייבות, עבור הערכת שווי תביעתך, יש למלא פרטים:
התקשרו: 03-686-8831

רשלנות רפואית - רשלנות רפואית בניתוחים

הצלחתו של ניתוח באשר הוא תלויה במכלול של גורמים: החל ממיומנותו ומניסיונו של המנתח, עובר להיכרותו עם מצבו הרפואי של המטופל הספציפי, וכלה באמצעים, בטכנולוגיות ובכוח האדם העומדים לרשותו של המנתח בחדר הניתוח.  

הניתוח למעשה מתחיל כבר בשלב אבחון המחלה, שלב בחינת האלטרנטיביות הטיפוליות העומדות לפני המטופל. לאחר מכן מגיע השלב בו מכינים את המטופל לניתוח, (שלב בו המטופל גם צריך לתת את הסכמתו מדעת לעצם הניתוח) ולאחריו מבצעים במטופל את הניתוח, אך גם בכך לא הסתיים הדבר וצריך לעקוב אחר המטופל בעודו מתאושש מן הניתוח.  לעתים ישנם סיבוכים שנוצרים לאחר הניתוח כתוצאה מזיהום שמתפתח וכיוצ"ב סיבוכים והדבר מצריך לעתים ניתוחים חוזרים או נוספים. לעתים בסיומו של ניתוח, גם ללא סיבוכים, עומדת בפני המטופל דרך ארוכה של שיקום והחלמה. גם בתקופה זו על הרופא המטפל להמשיך וללוותו, לערוך לו ביקורות עתיות לפי הצורך ולראות האם התוצאות של הניתוח אכן השיגו את המטרה.  

עילה נוספת לתביעה בגין רשלנות רפואית הינה היעדר מעקב רפואי אחר הנחיית רופא מנתח לטיפול תרופתי מסוים כאשר אלו אמורים להינתן במינונים קבועים כאשר בכל סטייה מהם הרי שהטיפול יכול להיות בלתי יעיל ולרום לסיבוכים בלתי רצויים. 

רשלנות רפואית בכל אחד מן השלבים הרשומים מעלה, עלולה להוות עילה להגשת תביעה בגין רשלנות רפואית, בגין הנזקים שנגרמו למטופל.


בבואנו לבחון האם הרופא המנתח התרשל, הרי שיש להחיל על המקרה הספציפי את מבחן הרופא הסביר, קרי, האם רופא סביר היה מתנהל כפי שהרופא המנתח במקרה הנדון התנהל? האם הרופא נקט באמצעי הזהירות המצופים מן הרופא הסביר? האם הרופא פעל בהתאם לנורמות המקובלות בעולם הרפואי במקרה דנן? והכל בהתאם ובהתחשב בנתונים הקונקרטיים של המטופל, של מצבו הרפואי, של ההיסטוריה הרפואית שלו, של התפתחות הניתוח בכל אחד משלביו השונים וכיוצ"ב נתונים. את התשובות ל"מבחן הרופא הסביר" יוצקים על בסיס מקרים דומים אחרים, ניסיון וידע מקצועי – רפואי. 

כמובן שהאמור לעיל, הינו בקליפת האגוז, וישנם נתונים חשובים שיש להביאם בתיקי רשלנות רפואית שהינם לדוגמא ציר הזמן המגשר בין תקופת הגשת התביעה ובין תקופת קרות המקרה הרשלני שיכולה לעיתים להוות פער עצום של עשרים שנה, ובשאלת מסוג זה על השופטים להביא בחשבון את מידת הטכנולוגיה הרפואית שעמדה לרופאים בזמן זה, את מידת הידע הרפואי והמחקר שעמדו ברשות הרופאים באותם זמנים וסיבות נוספות.