לבירור פיצויים, ניתן להתקשר:
03 686 8831
לייעוץ חינם ללא התחייבות, עבור הערכת שווי תביעתך, יש למלא פרטים:
התקשרו: 03-686-8831

תביעות רשלנות רפואית – קביעת היקף הפיצויים

תביעות רשלנות רפואית מתנהלות בבתי המשפט השלום ובבתי המשפט המחוזיים, וזאת בהתאם לגובה היקף הפיצויים הנדרשים בכתב התביעה, כאשר תביעות עד לסכום של 2.5 מיליון ₪ מוגשות לבתי המשפט השלום ותביעות בסכומים גבוהים יותר מוגשות לבתי המשפט המחוזיים. 

בכל תביעת רשלנות רפואית, חלה על התובע חובת ההוכחה לכך שקיים קשר סיבתי בין הנזק שבגינו הוא מגיש את התביעה לבין הטיפול הרשלני אותו העניק לו הנתבע, כאשר היקף הפיצוי הנדרש בכתב התביעה נקבע על ידי עורך הדין המלווה את התובע, וזאת על סמך תקדימים רלוונטיים מהעבר ובהתאם לנזקי הרשלנות הרפואית הרלוונטיים לכתב התביעה. 

נזקי רשלנות רפואית

תביעות רשלנות רפואיות המוגשות במסגרת תביעות אזרחיות בגין עוולת הרשלנות, מתנהלות בהתאם להגדרת המונח נזק כפי שמופיע בפקודת הנזיקין. כפועל יוצא מכך, בתי המשפט בבואם לפסוק בנוגע להערכת הפיצויים בתביעות רשלנות רפואית, מעניקים משמעות רחבה למונח נזק הכולל בתוכו כל הפסד מוחשי אשר נגרם לתובע, בין אם מדובר בהפסד פיזי וממוני ובין אם מדובר בנזקים שאינם יכולים להימדד בהתאם לביטוי פיזי כזה או אחר. 

בקבוצת הנזקים הממוניים, בית המשפט נותן את הדעת לפיצוי בגין אובדן כושר ההשתכרות ובגין הוצאות על הטיפול, ואילו בקבוצת נזקי הגוף שאינם ממוניים, בית המשפט מייחס חשיבות לקביעת גובה הפיצוי בהתאם לכאב והסבל הנלווה לנזק אשר נגרם לתובע ובהתאם מידת הפגיעה בזכות של החולה (התובע) לאוטונומיה. בנוסף, בית המשפט רשאי לפסוק הוצאות משפט לצד הזוכה. 


חשוב שתדעו: חלק גדול מתביעות הרשלנות הרפואית המוגשות כיום בישראל אינן מגיעות לדיון בבתי המשפט השונים, וזאת לנוכח היקף הסדרי הפשרה המתקיימים בין התובע לנתבע. 

קריטריונים שונים לקביעת גובה הפיצוי


בחוק הישראלי מופיעים מספר קריטריונים באמצעותם ניתן לאמוד את גובה הנזק אשר נגרם לתובע ובהתאם לכך לקבוע את גובה הפיצוי הנדרש. קריטריונים אלו כוללים בין היתר את מצב בריאותו של התובע בטרם המקרה בגינו הוא תובע, סוג וחומרת הפגיעה הגופנית או הנפשית ממנה סובל התובע, היקף משרתו של התובע לפני ואחרי המקרה בגינו הוא תובע, גובה שכרו לפני ואחרי הפגיעה וכדומה. 

רוצים לדעת יותר על אופן קביעות גובה הפיצויים בתביעות רשלנות רפואית? אצלנו במשרד עורכי הדין אסף אודיז, עומדת לרשותכם מחלקה משפטית המתמחה בייצוג נפגעי גוף במגוון רחב של תחומי רשלנות רפואית.