לבירור פיצויים, ניתן להתקשר:
03 686 8831
לייעוץ חינם ללא התחייבות, עבור הערכת שווי תביעתך, יש למלא פרטים:
התקשרו: 03-686-8831

רשלנות של רשויות ומוסדות שונים

לעתים תכופות אנו נתקלים וחשופים למפגעים שונים בחיי היומיום, שהינם לרוב תחת אחריותן של הרשויות המקומיות ו/או של מוסדות שונים ולעתים המדובר בשטחים שהינם בבעלות המדינה ו/או בבעלות פרטית כגון בתים משותפים אשר בשטחם ארעה תאונה כלשהי.

לרשויות השונות, למוסדות ולכל יתר הגופים המפורטים באשר הם אשר מוכחת בעלותם במקרקעין, הם מחזיקים ו/או מנהלים או בעלי שליטה במקרקעין - הרי שנדרשת מהם בין היתר, מידת פיקוח בכל הרלבנטי לקרות המפגעים בשטחם, ולפיכך - בהפרת תנאי הפיקוח, כגון, אי סילוק מפגעים - גידורם, שילוט מתאים, התראות מתאימות וכיוצא באלו, מסתכנים אותם גופים בהפרת חובת הזהירות כלפי הנפגעים.

תביעות מסוג אלה מכונות תביעות חבות, שעיקרן בהוכחת חבות הגוף הנתבע כלפי התובע הנפגע, הן לעניין אחריותו והן לעניין הנזק. יש לזכור כי בכל הנוגע לניהול תיקי חבויות, יש להיוועץ עם עו``ד המתמחה בדיני נזיקין, כדי לאתר ולחקור טרם הגשת התביעה להית המשפט, את הגוף האחראי הנכון לקרות האירוע תוך השגת מסמכי החקירה הדרושים לשם ניהול התיק ולהצלחתו. פעמים רבות, העיכוב במציאת הגוף הנכון גורם לעיכובים ממושכים בזמן ניהול המשפט.