לבירור פיצויים, ניתן להתקשר:
03 686 8831
לייעוץ חינם ללא התחייבות, עבור הערכת שווי תביעתך, יש למלא פרטים:
התקשרו: 03-686-8831

תאונות ספורט

הפיצויים בתאונות ספורט, תלויים באופי העיסוק בתחום הספורט, והאם ישנו איגוד ספורט מקצועי המבטח את המשתתפים על פי החוק, וכמו כן, האם חלה התרשלות של מי מהגורמים הרלוונטיים כלפי הנפגע - השחקן.

חוק הספורט, מחייב את האיגודים העוסקים בספורט, קרי- מועדוני הספורט המוכרים, לבטח בביטוח את המשתתפים בספורט תחרותי.בפועל מרבית הביטוחים הם ביטוחי תאונות אישיות שחקנים, כאשר ביטוחים אלה הינם ביטוחים אחידים הכוללים סכום ביטוח יסודי (משתנה בין רמות השחקנים), כאשר הפיצוי הינו נגזרת של אחוזי הנכות הצמיתה מתוכו, וכמו כן, פיצוי בעבור הוצאות רפואיות בכפוף להוכחה, וכן פיצוי בעבור אשפוז עד 21 ימים ו/או כל כיסוי ביטוחי דומה אחר. פעמים רבות חוטא מועדון הספורט ואינו מבטח את שחקניו מסיבה זאת או אחרת, כאשר בכך יש כדי להקים עילה לתביעת רשלנות כנגד התאחדות הספורט.

פעמים מועטות ישנה רשלנות תוך כדי משחק, היכולה להתבטא במשלוח שחקן חולה או פצוע למשחק ו/או בכל וריאציה שונה, כאשר במקרים מסוג זה, התביעה תהיה תביעת חבויות. מומלץ אפוא, לשחקנים להצטייד בפוליסת ביטוח פרטית בנוסף על זו הנרכשת עבורם על ידי התאחדות הספורט, גם בכיסויים של אובדן כושר עבודה כשחקנים.