לבירור פיצויים, ניתן להתקשר:
03 686 8831
לייעוץ חינם ללא התחייבות, עבור הערכת שווי תביעתך, יש למלא פרטים:
התקשרו: 03-686-8831

ביטוח מקיף לרכב וצד ג'

ביטוח מקיף לרכב הינו ביטוח הנועד לכסות מבוטח על כלל נזקים הנגרמים לרכבו בכל אירוע תאונתי לרבות אירועים עצמיים שלא נעשו בזדון, לרבות גניבת רכב, הצתה וכיוצא באלה.
ביטוח זה בשונה מביטוח חובה אינו מחייב אולם מומלץ ויש בו כיסוי פנימי הן כלפי נזקים הנגרמים הן לרכב המבוטח והן     כלפי צדדים שלישיים.

סוגיות משפטיות רבות מתעוררות בשטח ביטוחי זה בטענות מגוונות היכולות למצוא מקום הן בתחום של מיגון הרכב ו/או היעדר דרישות מיגון בהתאם לדרישת חברת הביטוח, התנהלות ו/או העברת מידע לקוי מול סוכנות הביטוח, במקרים של גניבת רכב עולות טענות בעניין איוש הרכב וביום גניבות. 

על תחום ביטוחי זה, חל חוק חוזה הביטוח, התשמ''א- 1981, המסדיר את זכויותיו של המבוטח ואת חובותיו כלפי המבטחת ואת מערכת היחסים החוזית ביניהם.  בכל מקרה בו נתקלתם בדחיית מבטחת כיסוי ביטוחי מסיבות שונות, מהרו ליצור קשר עם משרדנו.