לבירור פיצויים, ניתן להתקשר:
03 686 8831
לייעוץ חינם ללא התחייבות, עבור הערכת שווי תביעתך, יש למלא פרטים:
התקשרו: 03-686-8831

ביטוח תאונות אישיות

ביטוח תאונות אישיות הינו ביטוח נפוץ מאוד בשנים האחרונות בישראל שכן הינו רכיב ביטוח בעל פרמיה זולה יחסית ליתר הכיסויים הביטוחיים, ועל כן רבים מהמבוטחים רוכשים אותו. רעיון הביטוח הוא לרכוש סכום ביטוח יסודי שעל כל אחוז נכות שיקבע כתוצאה מתאונה יקבל המבוטח  נגזרת מסכום הביטוח היסודי.

הפוליסה מגדירה בתנאיה מהו מקרה ביטוח, קרי, כיצד תוגדר תאונה במסגרת הפוליסה, והדבר אינו תמיד ברור בכל המקרים. 
הפוליסה יודעת להגדיר בנוסף טבלאות המגדירות את שיעור הפגיעה בכל איבר ואיבר בגוף ומהי זכאות התגמול הנובעת מאותו השיעור.

חלק מהפוליסות הינן בעלות דרישה להצגת קביעותיהם של ועדות רפואיות מטעם המוסד לביטוח הלאומי לצורך קביעת דרגת הנכות הרפואית הצמיתה לפיה ייגזר הפיצוי. אם כן ובקצרה, על מנת למקסם את תוצאות הפוליסה רצוי ומומלץ לפנות למשרד עורכי דין שיסייע בהבטחת הפיצוי המקסימאלי. 

קבלו מידע נוסף גם על אובדן כושר עבודה