לבירור פיצויים, ניתן להתקשר:
03 686 8831
לייעוץ חינם ללא התחייבות, עבור הערכת שווי תביעתך, יש למלא פרטים:
התקשרו: 03-686-8831

רשלנות באבחון מחלות


בתחום התביעות בגין רשלנות רפואית, אבחנה שגויה הינה אחת מהתביעות הנפוצות ביותר. אבחון שגוי במצבו הרפואי של מטופל עלול לסכן את בריאותו באופן ממשי, לגרום לסיבוכים ולהחמרה במצבו הבריאותי ולהותירו עם נזקים כדוגמת נכות, מוגבלות ואף מוות. אבחון המחלה הינו משמעותי בהליך הטיפול הרפואי, שכן בהתאם למחלה המאובחנת, נקבעת דרך פעולה שלמה: מהו הטיפול התרופתי המתאים לאבחנה ומהו הטיפול הרפואי שהמטופל צריך לעבור וכן הלאה. 

במידה והצוות הרפואי אינו שם לב לשורה של תסמינים, אשר מצריכים הזמנתן של בדיקות מסוימות/נוספות ואשר היו אמורים להוביל לגילויו של המצב הרפואי לאשורו של מטופל מסוים, הרי שיתכן והדבר יהווה בסיס לתביעה בגין רשלנות רפואית. 

במידה והרופא המטפל מתרשל באופן כזה שבעקבות התרשלותו, הוא לא גילה את המחלה בשלב המוקדם ביותר שהמחלה הייתה ניתנת לגילוי, הרי שעלולה להיות לכך משמעות. שכן, ישנם מצבים רפואיים, כדוגמת קיומם של גידולים סרטניים ממאירים שלגילוי המוקדם ישנה השפעה מכרעת בדבר אפשרויות הטיפול וסיכויי ההחלמה של המטופל. יחד עם זאת, יש לזכור שקיימות מחלות שגילוין בשלב מוקדם הינו קשה למדי ולעתים רק בשלב מתקדם יותר ניתן לגלותן.  

כיצד נבחנת הרשלנות הרפואית בשלב אבחון המחלה?  

כל מקרה ומקרה נתון לבחינה קונקרטית. יש לבחון האם הרופא המטפל והמוסד הרפואי פעלו בשלב אבחון המחלה כפי ש"רופא סביר" היה  פועל? בוחנים זאת על פי המידע הרפואי שמסר המטופל למטפל, על פי המידע הרפואי המקצועי שאמור היה להיות בידי הרופא ועל פי האופן בו הפעיל את שיקול דעתו בהליך  האבחנה, (התסמינים בהם הבחין, הבדיקות שראה צורך בביצוען וניתוח ממצאי הבדיקות ותוצאותיהן). במידה ובהמשך גם מוכח קשר סיבתי בין האבחנה השגויה לבין הנזק הרפואי שנגרם למטופל, הרי שיתכן והתביעה בגין הרשלנות הרפואית תתקבל.