לבירור פיצויים, ניתן להתקשר:
03 686 8831
לייעוץ חינם ללא התחייבות, עבור הערכת שווי תביעתך, יש למלא פרטים:
התקשרו: 03-686-8831

השתהו בביצוע בדיקת MRI וחוייבו בפיצוי בסך 4,297,000 ש"ח בצירוף סכום של 750,000 ש"ח עבור שכר טרחת עו''ד והוצאות משפט

·        
ת"א 44795-12-11 זר ואח' נ' הסתדרות מדיצינית הדסה(מחוזי ירושלים) כב' השופט כרמי מוסק -

בית המשפט פסק פיצויים לתובעת באופן הבא:

הנכות המשוקללת של התובעת הינה בשיעור 72% (נכות רפואית).

 באשר להפסדי ההשתכרות לעבר זכאית התובעת לסך של 498,000 ₪, ולעתיד זכאית התובעת לסך של 899,000 ₪.

באשר לעזרת צד ג',  קבע בית המשפט כי ישולצו לתובעת,  סכום גלובלי של 8,000 ₪ לחודש. לפיכך, לעבר זכאית התובעת לפיצוי בסך של 960,000 ₪, ולעתיד זכאית התובעת לסכום של 2,240,000 ₪.

 בגין הפסד השתכרות לתובע עצמו נפסק סכום גלובלי של 100,000 ש"ח 


 הוצאות עבור הוצאות רפואיות, עזרים רפואיים, נסיעות וכדומה נפסק  סכום גלובלי בסך 100,000 ₪.

כאב וסבל –  פיצוי  בסך 600,000 ₪.

סה''כ -  פיצוי בסך 4,297,000 ₪, בצירוף סכום של 750,000 ₪, עבור שכר טרחת עורך דין והוצאות משפט.