לבירור פיצויים, ניתן להתקשר:
03 686 8831
לייעוץ חינם ללא התחייבות, עבור הערכת שווי תביעתך, יש למלא פרטים:
התקשרו: 03-686-8831

רשלנות רפואית פרוקטולוגיה - אין לנתח חולה שהגיע בגפו ביום הניתוח קופת החולים חויבה לפצות את התובע בסך 2,157,929 ₪.

ת"א 5412-03 פלוני נ' שרותי בריאות,

שירותי בריאות כללית חויבה לשלם לתובע סך 2,157,929 ₪ בשל רשלנותה שבאה לידי ביטוי בנקיטת ניתוח פיסורה ללא קבלת הסכמתו מדעת של התובע לניתוח.

בית המשפט המחוזי קבע כי הוכח שקיימת הוראה חד משמעית, לפיה אין לנתח חולה
שהגיע בגפו ביום הניתוח. הוראה זו תקפה גם לניתוח הפיסורה לבד. על כן, הייתה מוטלת
על הנתבעת החובה שלא להתיר את ניתוחו של התובע, משגילתה שהוא הופיע ללא מלווה.
חובה זו לא קוימה. אי הקיום נזקף לחובתה של הנתבעת.

המנתח קיבל את ההחלטה על ביצוע הניתוח, שלא מתוך הפנייה שהונחה לפניו בעניין זה ו/או מתוך שיח או בקשה של המנותח, אלא על סמך השערה, כי הטחורים שנגלו לעיניו הינם טחורים המחייבים ניתוח.
בנסיבות אלו, קבע בית המשפט המחוזי בירושלים, כי שיקול דעתו של המנתח הוא פגום מיסודו. גם אם לא נמצא כל פגם בשיקול הדעת המקצועי של הרופא, לא הייתה כל מניעה רפואית לעורר את התובע,ולבקש את הסכמתו לביצוע הניתוח.