לבירור פיצויים, ניתן להתקשר:
03 686 8831
לייעוץ חינם ללא התחייבות, עבור הערכת שווי תביעתך, יש למלא פרטים:
התקשרו: 03-686-8831

מועד הגילוי בתביעת רשלנות רפואית, התיישנות

בית המשפט העליון דחה ערעור על פסק הדין לפיו נדחתה מחמת התיישנות תביעת רשלנות רפואית שהגישו המערערים לפיצויים, בגין נזקים שנגרמו בשל מותו המצער של בנם. נקבע, כי המערערים לא עמדו בנטל המוטל עליהם להוכיח שבנסיבות העניין יש מקום לקבוע כי כלל הגילוי המאוחר חל. המערערים היו מודעים לנזק – פטירת בנם, מן המועד בו התרחש וכפי שקבע בית משפט קמא, מן החומר עולה כי המערערים חשדו הן לקיומה של התרשלות והן לקיומו של קשר סיבתי בין ההתרשלות הנטענת לבין הנזק וחשד זה הוא שהביא אותם לפנות לייעוץ משפטי בשנת 2000 עוד לפני שחלפה תקופת ההתיישנות.

עא  2897/11 הדייה גנאים, סמירה גנאים נ' בית החולים רמב"ם, משרד הבריאות מדינת ישראל (10 עמ')

בנוסף תוכל להתעניין בכתבה על תביעות סיעוד