לבירור פיצויים, ניתן להתקשר:
03 686 8831
לייעוץ חינם ללא התחייבות, עבור הערכת שווי תביעתך, יש למלא פרטים:
התקשרו: 03-686-8831

החלקה בבית חולים, נזיקין, חובה מוגברת

בית משפט השלום קיבל תביעה כנגד שירותי בריאות כללית, לפיצוי בגין הנזקים שנגרמו לתובעת לאחר הלידה, בעת שהייתה בשירותים של מחלקת היולדות, עת נפלה ושברה את רגלה. נקבע, כי אין צורך להכביר מילים בנוגע לחובת הזהירות המושגית והקונקרטית של הנתבעת – מפעילת בית-החולים ומחלקת היולדות – כלפי התובעת – שאושפזה לאחר לידה. הנתבעת אכן אינה חולקת על חובות הזהירות המוטלת עליה, אך סבורה שחובה זו לא הופרה שכן היה ראוי היה להציב משטח מונע החלקה בשירותים כדי למנוע החלקות מסוכנות. די בכך שהוכח שהמשטח שהונח בשירותים היווה מכשול מסוכן כדי לבסס את רשלנות הנתבעת.

א  167237/09  רחל אלישע סופרין נ' שירותי בריאות כללית (8 עמ')