לבירור פיצויים, ניתן להתקשר:
03 686 8831
לייעוץ חינם ללא התחייבות, עבור הערכת שווי תביעתך, יש למלא פרטים:
התקשרו: 03-686-8831

רשלנות רפואית, התיישנות תביעת יילוד

בית המשפט העליון דן בבקשות שעניינן בשאלה מה דינם של אותם מקרים בהם הוגשה תביעת הורים – אך זו הוגשה לאחר חלוף מועד ההתיישנות הרלוונטי לתביעה זו - יחד עם תביעת הילוד, אשר הוגשה בטרם שהתיישנה, אך נוכח הקבוע בהלכת המר שוב אינה מגלה עילה. נקבע, כי לא יעלה על הדעת מצב אבסורדי בו ילוד מוצא עצמו ללא סעד רק משום שהוריו הגישו תביעה (שהתיישנה) יחד עימו, וילוד שהגיש תביעתו בלעדיהם – לא. על אחת כמה וכמה אמורים הדברים עת נשענו ההורים על הדין כפי שנקבע בהלכת זייצוב.

רעא  9444/12  ד"ר דן זאבי, קופת חולים מכבי, ד"ר שמיר ליבוביץ ואח' נ' פלוני, פלוני, פלוני ואח' (11 עמ')